piątek Marzec 18, 2016

LEKCJA 19. Czy wizerunek decyduje o efektywności?


Pytanie o to, czy wizerunek decyduje o efektywności jest banalne i nie wątpię, że każdy udzieliłby twierdzącej odpowiedzi.

Nie będę udzielał rad, jak powinien wyglądać człowiek biznesu, bo każdy ma jakieś swoje wyobrażenie. Nie będę mówił, jaki dobrać krawat czy kolor koszuli, ponieważ od tego są osoby specjalizujące się w tym zakresie. Ponadto, jest to rzecz gustu. Ja jednak chcę zwrócić uwagę na istotę i znaczenie wizerunku dla Twojej efektywności w biznesie.

Po pierwsze: spotkanie biznesowe


Jeśli na spotkanie biznesowe przyjdziesz w dresach, to nikłe prawdopodobieństwo, że zakończysz je sukcesem. Druga strona nie potraktuje Cię poważnie, a zatem nie będzie chciała robić z Tobą interesów. Podobne przyciąga podobne.

Po drugie: spójność wizerunku


Zwykle jest tak, że zanim dojdzie do spotkania, ludzie poszukują o sobie informacji, zapoznają się z opiniami innych, następnie podczas spotkania zdobytą wiedzę konfrontują z rzeczywistością – z tym, co widzą, czują, obserwują. Jeśli Twój rozmówca przed spotkaniem poznał Twoją historię, prześledził sukcesy, wystarczy mu zaledwie kilka minut, aby potwierdzić wiedzę zdobytą na Twój temat jeszcze przed spotkaniem. Wówczas takie spotkania nie trwają długo, ponieważ Twój rozmówca jest zdecydowany na podjęcie współpracy.

Po trzecie: potęga Internetu


Bądź ostrożny w tym, co umieszczasz w sieci. Jeśli jesteś przedsiębiorcą – zadbaj o formalne zdjęcie na portalach, które służą Ci przy budowaniu sieci kontaktów biznesowych. Jeśli jesteś sportowcem – umieść zdjęcie przedstawiające Ciebie w trakcie uprawiania konkretnej dyscypliny sportu. Jeśli zależy Ci na wizerunku osoby imprezowej – nie będzie błędem umieszczenie zdjęcia w dyskotece.

Musisz sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania: Co chcesz osiągnąć? Co może Ci w tym pomóc, a co zaszkodzić?