Anioł Biznesu

Anioł biznesu

Anioł biznesu (ang. business angel, angel investor) – inwestor prywatny, zazwyczaj posiadający doświadczenie w działalności gospodarczej, który inwestuje własne pieniądze i doświadczenie w przedsięwzięcia będące w bardzo wczesnych fazach rozwoju[1] w zamian za udziały w tych przedsięwzięciach. W przeciwieństwie do funduszy venture capital, które zarządzają pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu, anioł biznesu inwestuje własny kapitał.

-źródło: wikipedia

W ramach działalności Anioła Biznesu dokonuję wielu inwestycji w unikatowe projekty. W ostatnich latach zainwestowałem min. w spółkę szkoleniową InWay Sp. z o.o. , 7&7 Sp. z o.o., Villa Italia Galeria Di Moda Sp. z o.o., firmę w branży medycznej S7 Sp. zoo, Billionaire Global Investments Sp. z o.o., przez którą inwestuje w unikatowe projekty jako Anioł Biznesu, oraz kilka innych przedsiębiorstw.

Jeżeli masz ciekawy pomysł na biznes, innowacyjny projekt i chciałbyś porozmawiać na temat możliwości jego realizacji zgłoś się do mnie. Być może w przyszłości zainwestuję właśnie w Twój projekt i wspólnie zarobimy kolejne kilka milionów złotych.